Transparentnost rada

Registar imovine

Registar imovine 2021-12-31 Registar imovine

29. sjednica Općinskog vijeća

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu 2. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju,

28. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluka o izmjenama Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta 2. Zaljučak o potvrđivanju mandata Ružici Crnac

27. sjednica Općinskog vijeća

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bebrina 2019 1. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture 1.a.Izvješće

Financijska izvješća za 2019. godina

Bilješke uz financ. izvješća za 2019 Izvještaj proračuna za 2019

26. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u

Izvješće za 2020. godinu – Ružica Crnac

Potvrda o predaji polugodisnjih donacija Program rada za mandatno razdoblje Godišnji program rada za 2020. godinu

Skip to content