Transparentnost rada

15. sjednica Općinskog vijeća

Pravilnik o socijalnoj skrbi Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade Program rada i financijski plan Savjeta mladih općine

14. sjednica Općinskog vijeća

Izvješće o provedenim izborima za Vijeća mjesnih odbora Općine Bebrina Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine

13. sjednica Općinskog vijeća

I. Izmjene i dopune proračuna Polugodišnji obračun Proračuna 2018. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. – gradnja objekata i

12. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Bebrina za projekt Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene Odluka

11. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem općine Bebrina Odluka o raspisivanju izbora VMO

10. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o maksimalnim površinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili ravnoj osobi

9. sjednica Općinskog vijeća

1. Zaključak o prestanku mandata Danijel Lučić Godišnji obračun proračuna-naslovnica Opći dio Prihodi Opći dio proračuna- Prihodi po izvorima financiranja

Skip to content