4. sjednica Općinskog vijeća

15. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o naknadi za novorođeno dijete za 2024. godinu Odluka o sufinanciranju naknade za igraonicu Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu Odluka

14. sjednica Općinskog vijeća

2. Polugodišnji izvještaj za 2023. godinu 3. Odluka o dopuni odluke o obavljanju kom. djelatnosti 4. Odluka o naknadi za rođenje djeteta u 2024. godini

13. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluka o novčanoj naknadi za studente u 2023. godini 2. Plan mreže dječjih vrtića u 2023. godini 3. Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika

12. sjednica Općinskog vijeća

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2022. godine 4.a. Odluka o usvajanju Izvješća održavanja KI 4.a.a. I

10. sjednica Općinskog vijeća

2. II. izmjene Proračuna općine Bebrina za 2022. godinu 3.a. II. izmjena Programa građenja kom. infrastrukutre u 2022. godini 3.b. II. Izmjene Programa održavanja kom.

9. Sjednica Općinskog vijeća

23. Zaključak o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora u Zbjegu 22. Odluka o osnivanju komunalnog poduzeća 21. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih

1. Zaključak o izradi elaborata tržišne vrijednosti nekretnina

2. Zaključak o usvajanju izvješća Mandatne komisije

2.a. Izvješće Mandatne komisije

3. Odluka o poduzetničkoj zoni

4. Odluka o sklapanju sporazuma-urbano područje

4.a.Nacrt Sporazuma o suradnji

5. Odluka o suglasnosti za izgradnju vrtića

6. Odluka o ulaganju Institut prirodnih vrijednosti Bebrina

7. Odluka o imenovanju mrtvozornika

8. Odluka o usvajanju Plana djelovanja

8.a. PLAN DJELOVANJA OD PRIRODNIH NEPOGODA 2022. GODINA

9. Odluka o izmjeni člana Povjerenstva za uvođenje u posjed

10. Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora

11. Odluka o usklađivanju Procjene rizika od velikih nesreća

Skip to content