Proračun Općine Bebrina za 2022. godinu

Proračun Općine Bebrina za 2021. godinu

Godišnje ostvarenje Proračuna Općine Bebrina, 31.12.2021. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Bebrina za 2021. godinu Obrazloženje – Općina Bebrina 2021 Odluka o raspodjeli rezultata

Proračun za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020 GODINU Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Odluka o usvajanju izvješća

Proračun za 2019. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bebrina 2019 1. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja

Proračun za 2018. godinu

Godišnje izvršenje proračuna za 2018. godinu Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2018. godinu Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa za 2018. – Općina bebrina

Proračun za 2017. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bebrina za 2017. godinu Godišnji obračun proračuna-naslovnica Obrazloženje godišnjeg izvještaja Opći dio Prihodi Opći dio proračuna- Prihodi po izvorima

Proračun za 2016. godinu

Godišnje ostvarenje proračuna za 2016. g. Godišnje   II. Izmjene i dopune proračuna za 2016. g. II rebalans   Polugodišnje ostvarenje proračuna za 2016. g.

Proračun Općine Bebrina za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

7. PRORAČUN OPĆINE BEBRINA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU-1

8. a. Program održavanja kom. infrastrukutre u 2022. godini

8. b. Program građenja kom. infrastrukutre u 2022. godini

8. c. Program javnih potreba u soc. skrbi u 2022. godini

8. d. Program javnih potreba u odgoju- obrazovanju i sportu u 2022. godini

9. Program utroška sredstava od legalizacije u 2022. godini

10. Program utroška sredstava o zakupa i prodaje polj. zemljišta u 2022. godini

11. Program utroška sredstava od šumskog doprinosa u 2022. godini

12. Odluka o izvršenju proračuna za 2022. godinu

Vodic-za-gradane-proracun-2022-Opcina-Bebrina

 

Prijedlog proračuna Općine Bebrina 2022. godine sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

 

Skip to content