Proračun za 2019. godinu

Proračun Općine Bebrina za 2024. godinu

Proračun Općine Bebrina za 2024. godinu Proračun Općine Bebrina za 2024. godinu Odluka o izvršenju Proračuna za 2024. godinu Program utroška sredstava od zakupa u

Proračun Općine Bebrina za 2023. godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bebrina za 2023. godinu 1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2. odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na 31-12-2023 3.

Proračun Općine Bebrina za 2022. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bebrina za 2022. g. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2022. godine Odluka

Proračun Općine Bebrina za 2021. godinu

Godišnje ostvarenje Proračuna Općine Bebrina, 31.12.2021. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Bebrina za 2021. godinu Obrazloženje – Općina Bebrina 2021 Odluka o raspodjeli rezultata

Proračun za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020 GODINU Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Odluka o usvajanju izvješća

Proračun za 2018. godinu

Godišnje izvršenje proračuna za 2018. godinu Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2018. godinu Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa za 2018. – Općina bebrina

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bebrina 2019

1. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture

1.a.Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture

2. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

2.a.Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

3. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi

3.a. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi

4. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu

4.a. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu

5. Odluka o usvajanju izvješća o utrošku sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

5.a.Izvješće o utrošku sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

6. Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa

6.a. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa

7. Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog kori

7.a.Izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja

8. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2019. godine

 

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Bebrina 2019.

2.I. izmjene i dopune Proračuna općine Bebrina za 2019. godinu

I. Izmjene programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

I. Izmjene programa javnih potreba u odgovju,obrazovanju i športu za 2019. godinu

I. Izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019. godinu

I. Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

I. Izmjene programa utroška sredstava od legalizacije za 2019. godinu

I. Izmjene programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2019. godinu

 

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Bebrina u 2019. godini

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Bebrina za 2019. godinu

 

Vodič proračuna za građane za 2019. g.

Vodič za građane uz poračun Općine Bebrina za 2019.

 

Plan proračuna za 2019. godinu

Program građenja komunalne infrastruktr Općine Bebrina za 2019.

Program javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Bebrina za 2019.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Bebrina za 2019.

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Bebrina za 2019.

Proračun Općine Bebrina za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

 

Prijedlog proračuna za 2019. godinu

Prijedlog proračuna Općine Bebrina 2019

Službena zabilješka o preuzimanju prijedloga proračuna Općine Bebrina za 2019

 

Skip to content