Proračun Općine Bebrina za 2024. godinu

Proračun Općine Bebrina za 2023. godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bebrina za 2023. godinu 1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2. odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na 31-12-2023 3.

Proračun Općine Bebrina za 2022. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bebrina za 2022. g. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2022. godine Odluka

Proračun Općine Bebrina za 2021. godinu

Godišnje ostvarenje Proračuna Općine Bebrina, 31.12.2021. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Bebrina za 2021. godinu Obrazloženje – Općina Bebrina 2021 Odluka o raspodjeli rezultata

Proračun za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020 GODINU Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Odluka o usvajanju izvješća

Proračun za 2019. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bebrina 2019 1. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja

Proračun za 2018. godinu

Godišnje izvršenje proračuna za 2018. godinu Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2018. godinu Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa za 2018. – Općina bebrina

Proračun Općine Bebrina za 2024. godinu

Proračun Općine Bebrina za 2024. godinu

Odluka o izvršenju Proračuna za 2024. godinu

Program utroška sredstava od zakupa u 2024. godini

Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2024. godinu

Program utroška sredstava od naknade za zadr. nez.izg. zgrada u 2024. godini

Program odgoja i obrazovanja za 2024. godinu

Program javnih potreba u soc. skrbi za 2024. godine

Program održavanja kom. infrastrukture za 2024. godinu

Program građenja kom. infrastrukture za 2024. godine

Vodic-za-gradane-proracun-2024-Opcina-Bebrina

 

Prijedlog Proračuna Općine Bebrina za 2024. godinu

PRORAČUN OPĆINE BEBRINA ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. i 2026. GODINU

PRORAČUN OPĆINE BEBRINA ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. i 2026. GODINU

Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti

Poziv javnosti na dostavu mišljenja

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju

Skip to content