Proračun Općine Bebrina za 2023. godinu.

Proračun Općine Bebrina za 2022. godinu

Proračun Općine Bebrina za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Bebrina za 2022. godinu 3.

Proračun Općine Bebrina za 2021. godinu

Godišnje ostvarenje Proračuna Općine Bebrina, 31.12.2021. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Bebrina za 2021. godinu Obrazloženje – Općina Bebrina 2021 Odluka o raspodjeli rezultata

Proračun za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020 GODINU Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Odluka o usvajanju izvješća

Proračun za 2019. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bebrina 2019 1. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja

Proračun za 2018. godinu

Godišnje izvršenje proračuna za 2018. godinu Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2018. godinu Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa za 2018. – Općina bebrina

Proračun za 2017. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bebrina za 2017. godinu Godišnji obračun proračuna-naslovnica Obrazloženje godišnjeg izvještaja Opći dio Prihodi Opći dio proračuna- Prihodi po izvorima

Prijedlog proračuna Općine Bebrina 2023. godine sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Službena bilješka o preuzimanju Proračuna za 2023

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE 2024. I 2025. GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE 2024. I 2025. GODINU

Skip to content