Proračun za 2020. godinu

Proračun Općine Bebrina za 2021. godinu

Proračun Općine Bebrina za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu Proračun Općine Bebrina za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023.

Proračun za 2019. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bebrina 2019 1. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja

Proračun za 2018. godinu

Godišnje izvršenje proračuna za 2018. godinu Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2018. godinu Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa za 2018. – Općina bebrina

Proračun za 2017. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bebrina za 2017. godinu Godišnji obračun proračuna-naslovnica Obrazloženje godišnjeg izvještaja Opći dio Prihodi Opći dio proračuna- Prihodi po izvorima

Proračun za 2016. godinu

Godišnje ostvarenje proračuna za 2016. g. Godišnje   II. Izmjene i dopune proračuna za 2016. g. II rebalans   Polugodišnje ostvarenje proračuna za 2016. g.

Proračun za 2015. godinu

I. Izmjene i dopune proračuna za 2015. g., 16.12.2015. I rebalans   Polugodišnje ostvarenje proračuna za 2015. g., 15.9.2015. Polugodišnje   Proračun za 2015. g.,

II. izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA ZA 2020. GODINU

II. izmjene Programa građenja kom. infrastrukture

II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture

II. izmjene Programa javnih potreba u odgoju

I. izmjene Programa legalizacija za 2020. godinu

I. izmjene Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa

I. izmjene Programa utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta

III. izmjena Programa u socijalnoj skrbi

 

I. izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2020

I. Izmjene i dopune – Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

II. (I.) izmjene i dopune – Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020. godinu

I. izmjene i dopune – Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

I. izmjene i dopune – Program javnih potreba u odgoju- obrazovanju i sportu za 2020. godinu

 

Polugodišnje izvršenje proračuna 2020. godinu

POLUGODIŠNJE-IZVRŠENJE-PRORAČUNA-OPĆINE-BEBRINA-2020

 

Prijedlog proračuna općine Bebrina za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Službena zabilješka o preuzimanju Prijedloga proračuna

Prijedlog proračuna za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Plan razvojnih programa za 2020. godinu Općine Bebrina

 

Prijedlog proračuna za 2020. godinu

Službena zabilješka o preuzimanju Prijedloga proračuna

Prijedlog proračuna za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Plan razvojnih programa za 2020. godinu Općine Bebrina

Skip to content