5. sjednica Općinskog vijeća

8. sjednica Općinskog vijeća

1. Zaključak o dostavi materijala vijećnicima 2. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godini 3.a Obrazloženje –

7. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o kapitalnom ulaganju u cestu Kaniža-Šumeće Odluka o produžetku Programa ukupnog razvoja 2015–2020-

6. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluka o nacinu pruzanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na podrucju opcine Bebrina 2. Odluka o usklađivanju Procjene rizika od velikih nesreća za općinu

4. sjednica Općinskog vijeća

1. Zaključak o izradi elaborata tržišne vrijednosti nekretnina 2. Zaključak o usvajanju izvješća Mandatne komisije 2.a. Izvješće Mandatne komisije 3. Odluka o poduzetničkoj zoni 4.

3. sjednica Općinskog vijeća

2. Polugodišnji izvještaj Proračuna za 2021. godinu (1) 3. I. izmjene Proračuna za 2021. godinu (1) 4.. I. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture (1) 5.

2. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o predfinanciranju projekta -Nogometni kamp Legići Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanja Odluka o izboru Mandatne komisije 2021- Odluka o izboru potpredsjednika

2. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA ZA 2021. GODINU (1)

3. a. II. izmjene Programa građenja kom. infrastrukutre u 2021. godini (1)

3. b. II. izmjene Programa održavanja kom. infrastrukutre u 2021. godini (1)

3. c. I. izmjene Programa u socijalnoj skrbi u 2021. godini (1)

3. d. I. izmjene Programa u odgoju, obrazovanju i športu u 2021. godini (1)

4. I. izmjene Programa utroška sredstava od legalizacije u 2021. godini (1)

5. I. izmjena Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa u 2021. godini (1)

6. I. izmjena programa utroška sredstava od zakupa i prodaje u 2021. godini (1)

7. PRORAČUN OPĆINE BEBRINA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU-1 (1)

8. a. Program održavanja kom. infrastrukutre u 2022. godini (1)

8. b. Program građenja kom. infrastrukutre u 2022. godini (1)

8. c. Program javnih potreba u soc. skrbi u 2022. godini (1)

8. d. Program javnih potreba u odgoju- obrazovanju i sportu u 2022. godini (1)

9. Program utroška sredstava od legalizacije u 2022. godini (1)

10. Program utroška sredstava o zakupa i prodaje polj. zemljišta u 2022. godini (1)

11. Program utroška sredstava od šumskog doprinosa u 2022. godini (1)

12. Odluka o izvršenju proračuna za 2022. godinu (2)

13. Odluka o naknadi za rođenje djeteta u 2022. godini

14. Odluka o naknadi za vrtiće u 2022. godini

15. Odluka o financiranju političkih stranaka u 2022. godini

16. a. Analiza CZ 2021

16. Odluka o usvajanju Analize sustava civilne zaštite u 2021. godini

17. a. GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CZ

17. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana CZ za 2022. godinu

18. a. Smjernice

18. Odluka o usvajanju smjernica CZ za 2022. godinu

Skip to content