5. sjednica Općinskog vijeća

15. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o naknadi za novorođeno dijete za 2024. godinu Odluka o sufinanciranju naknade za igraonicu Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu Odluka

14. sjednica Općinskog vijeća

2. Polugodišnji izvještaj za 2023. godinu 3. Odluka o dopuni odluke o obavljanju kom. djelatnosti 4. Odluka o naknadi za rođenje djeteta u 2024. godini

13. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluka o novčanoj naknadi za studente u 2023. godini 2. Plan mreže dječjih vrtića u 2023. godini 3. Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika

12. sjednica Općinskog vijeća

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2022. godine 4.a. Odluka o usvajanju Izvješća održavanja KI 4.a.a. I

10. sjednica Općinskog vijeća

2. II. izmjene Proračuna općine Bebrina za 2022. godinu 3.a. II. izmjena Programa građenja kom. infrastrukutre u 2022. godini 3.b. II. Izmjene Programa održavanja kom.

9. Sjednica Općinskog vijeća

23. Zaključak o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora u Zbjegu 22. Odluka o osnivanju komunalnog poduzeća 21. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih

2. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA ZA 2021. GODINU (1)

3. a. II. izmjene Programa građenja kom. infrastrukutre u 2021. godini (1)

3. b. II. izmjene Programa održavanja kom. infrastrukutre u 2021. godini (1)

3. c. I. izmjene Programa u socijalnoj skrbi u 2021. godini (1)

3. d. I. izmjene Programa u odgoju, obrazovanju i športu u 2021. godini (1)

4. I. izmjene Programa utroška sredstava od legalizacije u 2021. godini (1)

5. I. izmjena Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa u 2021. godini (1)

6. I. izmjena programa utroška sredstava od zakupa i prodaje u 2021. godini (1)

7. PRORAČUN OPĆINE BEBRINA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU-1 (1)

8. a. Program održavanja kom. infrastrukutre u 2022. godini (1)

8. b. Program građenja kom. infrastrukutre u 2022. godini (1)

8. c. Program javnih potreba u soc. skrbi u 2022. godini (1)

8. d. Program javnih potreba u odgoju- obrazovanju i sportu u 2022. godini (1)

9. Program utroška sredstava od legalizacije u 2022. godini (1)

10. Program utroška sredstava o zakupa i prodaje polj. zemljišta u 2022. godini (1)

11. Program utroška sredstava od šumskog doprinosa u 2022. godini (1)

12. Odluka o izvršenju proračuna za 2022. godinu (2)

13. Odluka o naknadi za rođenje djeteta u 2022. godini

14. Odluka o naknadi za vrtiće u 2022. godini

15. Odluka o financiranju političkih stranaka u 2022. godini

16. a. Analiza CZ 2021

16. Odluka o usvajanju Analize sustava civilne zaštite u 2021. godini

17. a. GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CZ

17. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana CZ za 2022. godinu

18. a. Smjernice

18. Odluka o usvajanju smjernica CZ za 2022. godinu

Skip to content