3. sjednica Općinskog vijeća

13. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluka o novčanoj naknadi za studente u 2023. godini 2. Plan mreže dječjih vrtića u 2023. godini 3. Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika

12. sjednica Općinskog vijeća

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2022. godine 4.a. Odluka o usvajanju Izvješća održavanja KI 4.a.a. I

10. sjednica Općinskog vijeća

2. II. izmjene Proračuna općine Bebrina za 2022. godinu 3.a. II. izmjena Programa građenja kom. infrastrukutre u 2022. godini 3.b. II. Izmjene Programa održavanja kom.

9. Sjednica Općinskog vijeća

23. Zaključak o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora u Zbjegu 22. Odluka o osnivanju komunalnog poduzeća 21. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih

8. sjednica Općinskog vijeća

1. Zaključak o dostavi materijala vijećnicima 2. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godini 3.a Obrazloženje –

7. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o kapitalnom ulaganju u cestu Kaniža-Šumeće Odluka o produžetku Programa ukupnog razvoja 2015–2020-

2. Polugodišnji izvještaj Proračuna za 2021. godinu (1)

3. I. izmjene Proračuna za 2021. godinu (1)

4.. I. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture (1)

5. I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture (1)

6. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza u 2021. godini

7. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o zajedničkom komunalnom redarstvu

8. Odluka o izboru članova Komisije za statut, poslovnik i normativnuu djelatnost

9. Odluka o imenovanju Povjerenstva za prirodne nepogode

10. Odluka o isplati naknade studentima u 2021. godini

11. Zaključak o usvajanju Izvješća načelnika za 1.1.-30.6.2021.

11.a. Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje 1-1–30-6-2021-

12. Odluka o davanju suglasnosti za -Rekonstrukciju sportske građevine u Šumeću k.č. 919

13. Odluka o davanju suglasnosti za -Rekonstrukciju građevine DBD Banovci-

Skip to content