Proračun za 2016. godinu

Proračun Općine Bebrina za 2023. godinu.

Proračun Općine Bebrina 2023. godine sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu 7. Proračun Općine Bebrina za 2023. godinu 8.a. Program građenja komunalne infrastrukutre za

Proračun Općine Bebrina za 2022. godinu

Proračun Općine Bebrina za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Bebrina za 2022. godinu 7.

Proračun Općine Bebrina za 2021. godinu

Godišnje ostvarenje Proračuna Općine Bebrina, 31.12.2021. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Bebrina za 2021. godinu Obrazloženje – Općina Bebrina 2021 Odluka o raspodjeli rezultata

Proračun za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020 GODINU Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Odluka o usvajanju izvješća

Proračun za 2019. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bebrina 2019 1. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja

Proračun za 2018. godinu

Godišnje izvršenje proračuna za 2018. godinu Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2018. godinu Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa za 2018. – Općina bebrina

Godišnje ostvarenje proračuna za 2016. g.

Godišnje

 

II. Izmjene i dopune proračuna za 2016. g.

II rebalans

 

Polugodišnje ostvarenje proračuna za 2016. g.

Polugodišnje

 

I. Izmjene i dopune proračuna za 2016. g.

I Rebalans

 

Proračun za 2016. g.

PRIJEDLOG

Skip to content