Proračun za 2018. godinu

Proračun Općine Bebrina za 2021. godinu

Proračun Općine Bebrina za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu Proračun Općine Bebrina za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023.

Proračun za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020 GODINU Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Odluka o usvajanju izvješća

Proračun za 2019. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bebrina 2019 1. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja

Proračun za 2017. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bebrina za 2017. godinu Godišnji obračun proračuna-naslovnica Obrazloženje godišnjeg izvještaja Opći dio Prihodi Opći dio proračuna- Prihodi po izvorima

Proračun za 2016. godinu

Godišnje ostvarenje proračuna za 2016. g. Godišnje   II. Izmjene i dopune proračuna za 2016. g. II rebalans   Polugodišnje ostvarenje proračuna za 2016. g.

Proračun za 2015. godinu

I. Izmjene i dopune proračuna za 2015. g., 16.12.2015. I rebalans   Polugodišnje ostvarenje proračuna za 2015. g., 15.9.2015. Polugodišnje   Proračun za 2015. g.,

Godišnje izvršenje proračuna za 2018. godinu

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2018. godinu

Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa za 2018. – Općina bebrina

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2018

Izvješće o izvršenju Programa javne potrebe u socijalnoj skrbi za 2018.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 2018.

Izvješće o izvršenju Programa za odgoj, obrazovanje, kulturu, religiju i sport za 2018.

Izvješće o utrošku sredstava od nezakonito izgrađenih zgrada

Izvješće o utrošku sredstava od zakupa poljop zemljista za 2017

Izvješće za 2018. godinu – program gospodarenja otpadom Odluka o raspodjeli rezultata 2018.

 

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Bebrina za 2018. godinu

II. izmjene i dopune programa građenja objekata i uređenja-gradnje komunalne infrastrukture za 2018.

II. izmjene i dopune programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Bebrina za 2018.

II. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.

II. izmjene i dopune proračuna Općine Bebrina za 2018.

II. izmjene Programa socijalne skrbi

 

I. Izmjene i dopune Proračuna

I. Izmjene i dopune proračuna

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. – gradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. – javne potrebe u socijalnoj skrbi

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. – odgoj, obrazovanje, kultura, religija, sport

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. – održavanje komunalne infrastrukture

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna

Polugodišnji obračun Proračuna 2018.

Odluka o korekciji rezultata za 2018. godinu

 

Proračun za građane 2018.

Vodič za građane_Proračun 2018.

 

Proračun 2018.

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Bebrina za 2018. godinu

Proračun Općine Bebrina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Plan razvojnih programa Općine Bebrina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Program javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Bebrina za 2018. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Bebrina u 2018. godini

Program gradnje objekata i uređenja-gradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

 

Prijedlog proračuna

Plan proračuna 2018 prijedlog

 

Skip to content