22. sjednica Općinskog vijeća

19. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Bebrina Odluka o izmjeni Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva Odluka o kupnji zemljišta u k.o. Šumeće Odluka

18. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava od šumskog doprinosa Odluka o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika

17. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

16. sjednica Općinskog vijeća

II. izmjene i dopune programa građenja objekata i uređenja-gradnje komunalne infrastrukture za 2018. II. izmjene i dopune programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji

15. sjednica Općinskog vijeća

Pravilnik o socijalnoj skrbi Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade Program rada i financijski plan Savjeta mladih općine Bebrina Odluka o imenovanju povjerenstva

14. sjednica Općinskog vijeća

Izvješće o provedenim izborima za Vijeća mjesnih odbora Općine Bebrina Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Bebrina za projekt Rekonstrukcija dječjeg

Odluka EASYBIKE

Odluka Interaktivna zaštita prirode i okoliša

Odluka o prigovorima na Program raspolaganja

Odluka o sufinanciranju prijevoza

Odluka o usvajanju Programa raspolaganja

Skip to content