Transparentnost rada

27. sjednica Općinskog vijeća

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bebrina 2019 1. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture 1.a.Izvješće

Financijska izvješća 2019. godina

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 311218- Bebrina Proračun Općina Bebrina 01.01.2018.-31.12.2018. Izvještaj o obvezama Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i

26. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u

Skip to content