6. sjednica Općinskog vijeća

15. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o naknadi za novorođeno dijete za 2024. godinu Odluka o sufinanciranju naknade za igraonicu Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu Odluka

14. sjednica Općinskog vijeća

2. Polugodišnji izvještaj za 2023. godinu 3. Odluka o dopuni odluke o obavljanju kom. djelatnosti 4. Odluka o naknadi za rođenje djeteta u 2024. godini

13. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluka o novčanoj naknadi za studente u 2023. godini 2. Plan mreže dječjih vrtića u 2023. godini 3. Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika

12. sjednica Općinskog vijeća

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2022. godine 4.a. Odluka o usvajanju Izvješća održavanja KI 4.a.a. I

10. sjednica Općinskog vijeća

2. II. izmjene Proračuna općine Bebrina za 2022. godinu 3.a. II. izmjena Programa građenja kom. infrastrukutre u 2022. godini 3.b. II. Izmjene Programa održavanja kom.

9. Sjednica Općinskog vijeća

23. Zaključak o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora u Zbjegu 22. Odluka o osnivanju komunalnog poduzeća 21. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih

1. Odluka o nacinu pruzanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na podrucju opcine Bebrina

2. Odluka o usklađivanju Procjene rizika od velikih nesreća za općinu Bebrina

3. Odluka o kapitalnom ulaganju u cestu -Travnjak-

4. Odluka o kapitalnom ulaganju u pješačke staze

5. Odluka o usvajanju izvješća o zakup

5.A. Izvješće o utrošku sredstava od zakupa polj. zemljišta

6. Plan prijema u službu u 2022. godini

7. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika a za od 1.7.-31.12.2021.

7.A. Izvješće o radu Općinskog načelnika a za od 1.7.-31.12.2021.

8. Zaključak o prenamjeni sredstava za raseljene osobe

9. Zaključak o stjecanju nekretnine Bebrina i St. Kuti

10. Odluka o usvajanju izvješča o provedbi PGO

10.a. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu

11. Zaključak o usvajanju prijedloga kandidata za suca porotnika

Odluka o usvajanju Provedbenog programa

Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika

Provedbeni program općine Bebrina – Final

Skip to content