6. sjednica Općinskog vijeća

8. sjednica Općinskog vijeća

1. Zaključak o dostavi materijala vijećnicima 2. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godini 3.a Obrazloženje –

7. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o kapitalnom ulaganju u cestu Kaniža-Šumeće Odluka o produžetku Programa ukupnog razvoja 2015–2020-

5. sjednica Općinskog vijeća

2. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA ZA 2021. GODINU (1) 3. a. II. izmjene Programa građenja kom. infrastrukutre u 2021. godini (1) 3.

4. sjednica Općinskog vijeća

1. Zaključak o izradi elaborata tržišne vrijednosti nekretnina 2. Zaključak o usvajanju izvješća Mandatne komisije 2.a. Izvješće Mandatne komisije 3. Odluka o poduzetničkoj zoni 4.

3. sjednica Općinskog vijeća

2. Polugodišnji izvještaj Proračuna za 2021. godinu (1) 3. I. izmjene Proračuna za 2021. godinu (1) 4.. I. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture (1) 5.

2. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o predfinanciranju projekta -Nogometni kamp Legići Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanja Odluka o izboru Mandatne komisije 2021- Odluka o izboru potpredsjednika

1. Odluka o nacinu pruzanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na podrucju opcine Bebrina

2. Odluka o usklađivanju Procjene rizika od velikih nesreća za općinu Bebrina

3. Odluka o kapitalnom ulaganju u cestu -Travnjak-

4. Odluka o kapitalnom ulaganju u pješačke staze

5. Odluka o usvajanju izvješća o zakup

5.A. Izvješće o utrošku sredstava od zakupa polj. zemljišta

6. Plan prijema u službu u 2022. godini

7. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika a za od 1.7.-31.12.2021.

7.A. Izvješće o radu Općinskog načelnika a za od 1.7.-31.12.2021.

8. Zaključak o prenamjeni sredstava za raseljene osobe

9. Zaključak o stjecanju nekretnine Bebrina i St. Kuti

10. Odluka o usvajanju izvješča o provedbi PGO

10.a. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu

11. Zaključak o usvajanju prijedloga kandidata za suca porotnika

Odluka o usvajanju Provedbenog programa

Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika

Provedbeni program općine Bebrina – Final

Skip to content