29. sjednica Općinskog vijeća

15. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o naknadi za novorođeno dijete za 2024. godinu Odluka o sufinanciranju naknade za igraonicu Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu Odluka

14. sjednica Općinskog vijeća

2. Polugodišnji izvještaj za 2023. godinu 3. Odluka o dopuni odluke o obavljanju kom. djelatnosti 4. Odluka o naknadi za rođenje djeteta u 2024. godini

13. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluka o novčanoj naknadi za studente u 2023. godini 2. Plan mreže dječjih vrtića u 2023. godini 3. Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika

12. sjednica Općinskog vijeća

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2022. godine 4.a. Odluka o usvajanju Izvješća održavanja KI 4.a.a. I

10. sjednica Općinskog vijeća

2. II. izmjene Proračuna općine Bebrina za 2022. godinu 3.a. II. izmjena Programa građenja kom. infrastrukutre u 2022. godini 3.b. II. Izmjene Programa održavanja kom.

9. Sjednica Općinskog vijeća

23. Zaključak o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora u Zbjegu 22. Odluka o osnivanju komunalnog poduzeća 21. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu

2. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu

3. II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi

4. I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture

5. I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture

6. Odluka o dopuni Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina

7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka

8. Odluka o načinu financiranja Vijeća ukrajinske nacionalne manjine

9. Odluka o kratkoročnom zaduženju općine Bebrina

10. Plan mreže dječjih vrtića na području općine Bebrina

 

Skip to content