25. sjednica Općinskog vijeća

26. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju traktorskih puteva u šumske

24. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta općine Bebrina Odluka o osnivanju, sastavu i strukturi civilne zaštite Odluka o usvajanju Strateškog plana razvoja turizma Općine Bebrina

23. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kom.infrastrukturi Program utroška šumskog doprinosa Odluka o usvajanju izvješća općinskog načelnika Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Bebrina

22. sjednica Općinskog vijeća

Odluka EASYBIKE Odluka Interaktivna zaštita prirode i okoliša Odluka o prigovorima na Program raspolaganja Odluka o sufinanciranju prijevoza Odluka o usvajanju Programa raspolaganja

21. sjednica Općinskog vijeća

1. Bebrina- Odluka-o-kratkoročnom-zaduženju 2. Odluka o predfinanciranju projekta Dubočac 3. Odluka o predfinanciranju projekta Vidikovac – Kaniža 4. Odluka o predfinanciranju projekta Poučna staza Migalovci

20. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o komunalnom redu Odluka o izmjenama i dopunama Statuta općine Bebrina

2.I. izmjene i dopune Proračuna općine Bebrina za 2019. godinu

3.a.Program građenja rebalans

3.b.Program održavanja rebalans

3.c.Program javnih potreba u socijalnoj skrbi

3.d.Program javnih potreba u odgoju- rebalans

4. Program legalizacija rebalans

5. Program šumski doprinos rebalans

6. Proračun općine Bebrina za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022.

7.a.Program građenja komunalne infrastrukture

7.b.Program održavanja komunalne infrastrukture

7.c.Program javnih potreba u scijalnoj skrbi

7.d.Program javnih potreba u odgoju- obrazovanju i sportu

8. Odluka o izvršenju proračuna

9. Program utroška sredstava od legalizacije

10. Program utroška sredstava od zakupa

11. Program utroška od šumskog doprinosa

12. Odluka o nakandi za rođenje djeteta u 2020- godini

13. Odluka otpad za vijećnike

14. Odluka o isplati naknade političkim strankama

15. Odluka o usvajanju Analize civilne zaštite

15.a. Analiza

16. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana

16.a. Godišnji plan razvoja sustava Civilne zaštite za trogodišnje razdoblje

17. Odluka o usvajanju smjernica

17.a. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite

18. Odluka o sufinanciranju programa igraonice

19. Odluka vrtići

20. Odluka komunalno redarstvo

21. Odluka mrtvozornik

22. Odluka studenti

23. Odluka o komunalnoj infrastrukturi

Skip to content