25. sjednica Općinskog vijeća

19. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Bebrina Odluka o izmjeni Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva Odluka o kupnji zemljišta u k.o. Šumeće Odluka

18. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava od šumskog doprinosa Odluka o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika

17. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

16. sjednica Općinskog vijeća

II. izmjene i dopune programa građenja objekata i uređenja-gradnje komunalne infrastrukture za 2018. II. izmjene i dopune programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji

15. sjednica Općinskog vijeća

Pravilnik o socijalnoj skrbi Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade Program rada i financijski plan Savjeta mladih općine Bebrina Odluka o imenovanju povjerenstva

14. sjednica Općinskog vijeća

Izvješće o provedenim izborima za Vijeća mjesnih odbora Općine Bebrina Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Bebrina za projekt Rekonstrukcija dječjeg

2.I. izmjene i dopune Proračuna općine Bebrina za 2019. godinu

3.a.Program građenja rebalans

3.b.Program održavanja rebalans

3.c.Program javnih potreba u socijalnoj skrbi

3.d.Program javnih potreba u odgoju- rebalans

4. Program legalizacija rebalans

5. Program šumski doprinos rebalans

6. Proračun općine Bebrina za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022.

7.a.Program građenja komunalne infrastrukture

7.b.Program održavanja komunalne infrastrukture

7.c.Program javnih potreba u scijalnoj skrbi

7.d.Program javnih potreba u odgoju- obrazovanju i sportu

8. Odluka o izvršenju proračuna

9. Program utroška sredstava od legalizacije

10. Program utroška sredstava od zakupa

11. Program utroška od šumskog doprinosa

12. Odluka o nakandi za rođenje djeteta u 2020- godini

13. Odluka otpad za vijećnike

14. Odluka o isplati naknade političkim strankama

15. Odluka o usvajanju Analize civilne zaštite

15.a. Analiza

16. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana

16.a. Godišnji plan razvoja sustava Civilne zaštite za trogodišnje razdoblje

17. Odluka o usvajanju smjernica

17.a. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite

18. Odluka o sufinanciranju programa igraonice

19. Odluka vrtići

20. Odluka komunalno redarstvo

21. Odluka mrtvozornik

22. Odluka studenti

23. Odluka o komunalnoj infrastrukturi

Skip to content