27. sjednica Općinskog vijeća

30. sjednica Općinskog vijeća

1. Izvješće o radu Općinskog načelnika 2. Zaključak o usvajanju Izvješća 3. Odluka o isplati naknade studentima 4. Zaključak sudac porotnik 5. I. izmjena Plana

29. sjednica Općinskog vijeća

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu 2. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu 3.

28. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluka o izmjenama Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta 2. Zaljučak o potvrđivanju mandata Ružici Crnac 3. I. Izmjena Programa javnih

26. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju traktorskih puteva u šumske

25. sjednica Općinskog vijeća

2.I. izmjene i dopune Proračuna općine Bebrina za 2019. godinu 3.a.Program građenja rebalans 3.b.Program održavanja rebalans 3.c.Program javnih potreba u socijalnoj skrbi 3.d.Program javnih potreba

24. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta općine Bebrina Odluka o osnivanju, sastavu i strukturi civilne zaštite Odluka o usvajanju Strateškog plana razvoja turizma Općine Bebrina

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bebrina 2019

1. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture

1.a.Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture

2. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

2.a.Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

3. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi

3.a. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi

4. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu

4.a. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu

5. Odluka o usvajanju izvješća o utrošku sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

5.a.Izvješće o utrošku sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

6. Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa

6.a. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa

7. Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog kori

7.a.Izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja

8. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2019. godine

9. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara

9.a. Procjena ugroženosti od požara

10. Odluka o donošenju Plana zaštite od požara

10.a.PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

11. Odluka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda

11.a.PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA

12. Odluka o usvajanju Godišnjeg provedbenog plana

12.a. Godišnji provedbeni plan za 2020. godinu

13. Odluka o usvajanju Izvješća o lokacijama otpada

13.a.Izvješće o lokacijama otpada

14. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

15. Odluka o usvajanju izvješća o provedbi agrotehničkih mjera

15.a. Izvješće o provedbi agrotehničkih mjerama

16. Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika

16.a.Izvješće Općinskog načelnika

17. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama

18. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta Izgradnja pješačko-biciklističke staze u naselju Kaniža 1

9. Odluka o raspodjeli rezultata na dan 31.12.2019.

20. Odluka o podizanju komunalnog standarda nabavkom komunalnog vozila

21. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta Mobilno reciklažno dvorište

22. Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnju turističkih zajednica

22.a.Sporazum o suradnji

23. Odluka o davanju suglasnti za provedbu projekta Promatračnica Lacus

24. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu proejkta Adrenalinska šuma

25. Odluka o prihvaćanju pisma namjere tvrtke PRAXIS VET

26. Odluka o izgradnji vodovodne mreže u naselju Kaniža

27. Odluka o davanju suglasnosti za ulaganje u k.o. Šumeće

28. Odluka plaćanju putnih troškova mrtvozornicima

29. Zaključak o usvajanju popisa dugotrajne imovine

30. Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine za 2019. godinu

31.-Odluka-o-davanju-suglasnosti-za-ulaganje-u-k.o.-Stupnički-Kuti

32.-Odluka-o-izmjeni-predviđenih-sredstava-za-financiranje-programa-i-projekata-udruga

33.-Odluka-o-davanju-suglasnosti-za-provedbu-projekta-Pješačka-staza-u-naselju-Zbjeg

34.-Odluka-o-raspisivanju-natječaja-za-zakup-poljoprivrednog-zemljišta

Skip to content