27. sjednica Općinskog vijeća

15. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o naknadi za novorođeno dijete za 2024. godinu Odluka o sufinanciranju naknade za igraonicu Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu Odluka

14. sjednica Općinskog vijeća

2. Polugodišnji izvještaj za 2023. godinu 3. Odluka o dopuni odluke o obavljanju kom. djelatnosti 4. Odluka o naknadi za rođenje djeteta u 2024. godini

13. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluka o novčanoj naknadi za studente u 2023. godini 2. Plan mreže dječjih vrtića u 2023. godini 3. Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika

12. sjednica Općinskog vijeća

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2022. godine 4.a. Odluka o usvajanju Izvješća održavanja KI 4.a.a. I

10. sjednica Općinskog vijeća

2. II. izmjene Proračuna općine Bebrina za 2022. godinu 3.a. II. izmjena Programa građenja kom. infrastrukutre u 2022. godini 3.b. II. Izmjene Programa održavanja kom.

9. Sjednica Općinskog vijeća

23. Zaključak o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora u Zbjegu 22. Odluka o osnivanju komunalnog poduzeća 21. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bebrina 2019

1. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture

1.a.Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture

2. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

2.a.Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

3. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi

3.a. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi

4. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu

4.a. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu

5. Odluka o usvajanju izvješća o utrošku sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

5.a.Izvješće o utrošku sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

6. Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa

6.a. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa

7. Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog kori

7.a.Izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja

8. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2019. godine

9. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara

9.a. Procjena ugroženosti od požara

10. Odluka o donošenju Plana zaštite od požara

10.a.PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

11. Odluka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda

11.a.PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA

12. Odluka o usvajanju Godišnjeg provedbenog plana

12.a. Godišnji provedbeni plan za 2020. godinu

13. Odluka o usvajanju Izvješća o lokacijama otpada

13.a.Izvješće o lokacijama otpada

14. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

15. Odluka o usvajanju izvješća o provedbi agrotehničkih mjera

15.a. Izvješće o provedbi agrotehničkih mjerama

16. Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika

16.a.Izvješće Općinskog načelnika

17. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama

18. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta Izgradnja pješačko-biciklističke staze u naselju Kaniža 1

9. Odluka o raspodjeli rezultata na dan 31.12.2019.

20. Odluka o podizanju komunalnog standarda nabavkom komunalnog vozila

21. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta Mobilno reciklažno dvorište

22. Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnju turističkih zajednica

22.a.Sporazum o suradnji

23. Odluka o davanju suglasnti za provedbu projekta Promatračnica Lacus

24. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu proejkta Adrenalinska šuma

25. Odluka o prihvaćanju pisma namjere tvrtke PRAXIS VET

26. Odluka o izgradnji vodovodne mreže u naselju Kaniža

27. Odluka o davanju suglasnosti za ulaganje u k.o. Šumeće

28. Odluka plaćanju putnih troškova mrtvozornicima

29. Zaključak o usvajanju popisa dugotrajne imovine

30. Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine za 2019. godinu

31.-Odluka-o-davanju-suglasnosti-za-ulaganje-u-k.o.-Stupnički-Kuti

32.-Odluka-o-izmjeni-predviđenih-sredstava-za-financiranje-programa-i-projekata-udruga

33.-Odluka-o-davanju-suglasnosti-za-provedbu-projekta-Pješačka-staza-u-naselju-Zbjeg

34.-Odluka-o-raspisivanju-natječaja-za-zakup-poljoprivrednog-zemljišta

Skip to content